Hoogbegaafd; school en welbevinden

Meer- en hoogbegaafde kinderen komen op school regelmatig onvoldoende tot hun recht. Met het oog op het nieuwe schooljaar organiseren we op woensdag 19 juni een ouderbijeenkomst die in het teken staat van de specifieke leer- en ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde kinderen. De ouderbijeenkomst is een combinatie van het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis. Daarbij staat het nieuwe schooljaar centraal, zodat u -indien nodig- met de leerkrachten om de tafel kunt voor een goede start in augustus.

De kosten bedragen €15,- per persoon en €25,- per ouderpaar.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan info@kindindekijker.nl.

Adres

,  Folkertsstraat 4,  4241BE  Arkel

Overige locatiegegevens

Gebouw 'De Melkfabriek'

Datum:

19 juni 2019

Starttijd:

20:00

Eindtijd:

21:30