Samenwerking Limonadebrigade en Philadelphia

Voor corona in ons leven kwam, was De Limonadebrigade van start gegaan met een samenwerking
met cliënten en hun begeleiders van Philadelphia Bij de Buren.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen dagelijks naar deze dagbesteding in de Rehobothkerk, midden in de stad. Zij vinden het ook erg fijn om een bijdrage te leveren aan onze maatschappij en ieder heeft zijn eigen mogelijkheden die ze graag willen inzetten.
Inmiddels wordt er wekelijks speelgoed schoongemaakt door deze groep mensen. Daarnaast maken
de cliënten aankleding voor de ruimtes die passen binnen de thema’s van de Limonadebrigade. Een mooie samenwerking di we hopen verder uit te kunnen breiden.

De cliënten vinden het fijn om tussen de mensen te zijn en wij zijn erg blij met alle hulp die we krijgen.
Kortom een win, win situatie.