Peuterspeelzaal GO!

GO! Kinderopvang biedt opvang op reguliere peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) peuterspeelzalen. Wij richten ons op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Daarbij laten we kinderen – onder deskundige leiding – zoveel mogelijk in groepsverband samen spelen.

Samen spelend leren
Tijdens een ochtend of middag op een speelzaal worden allerlei activiteiten met de kinderen gedaan. Vrij spelen binnen en buiten is net zo belangrijk als creatieve activiteiten zoals plakken, knippen en kleien. Ook wordt veel aandacht besteed aan voorlezen en het zingen van liedjes. Samen eten en drinken vormen belangrijke momenten.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op een aantal peuterspeelzalen verspreid over Lelystad is speciale aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Deze speelzalen hebben een aanbod vooral gericht op ontwikkelingsstimulering, waarin met name veel aandacht is voor taal. Het programma Kaleidoscoop werkt daarbij ondersteunend. Kinderen die door het consultatiebureau een VVE-indicatie krijgen, komen in aanmerking voor 4 dagdelen peuterspeelzaal, waarvan 2 dagdelen gratis. In de loop van 2020 wordt dat uitgebreid naar 16 uur VVE per week, waarvan 8 uur gratis. Voor kinderen met een VVE-indicatie waarvan de ouders in de laagste inkomenscategorie vallen óf voor kinderen zonder VVE-indicatie maar mét een armoedeprofiel (door consultatiebureau bepaald), bestaat de mogelijkheid geheel gratis de peuterspeelzaal te bezoeken.

Talentgroepen
Op vijf VVE-locaties hebben we “Talentgroepen”. Hier wordt extra aandacht gegeven aan ontwikkelingsstimulering. Doel is om kinderen zonder taalachterstand naar groep 1 te laten gaan en ze zo een vliegende start naar de basisschool te kunnen geven. Op de Talentgroepen hebben we hoge verwachtingen van kinderen én ouders. Voorwaarde voor deelname aan de Talentgroepen is een intensieve ouderparticipatie.

Voor meer informatie over de peuterspeelzalen en de talentgroepen, ga dan naar onze website www.go-kinderopvang.nl