It takes a Village to raise a child

Wat is er nodig om fijn en veilig op te kunnen groeien in Gorinchem?

Enthousiaste deelnemers uit alle geledingen van de Gorcumse samenleving zetten zich in om een positief opgroei- en opvoedklimaat te creëren. Onder de noemer van het bekende Afrikaanse gezegde ‘It takes a village tot raise a child’ heeft een aantal partijen de handen ineen geslagen.

Doel is om van heel Gorinchem een positieve opgroei omgeving te maken. Omdat niet alleen de thuissituatie van invloed is op het opgroeien van een kind, worden daar zowel ouders als ook andere partijen uit de hele stad bij betrokken. Van maatschappelijke organisaties, zzp-ers, de gemeente tot de scholen.

Iedereen die wil en kan bijdragen is welkom! Het is namelijk elk individu in de ‘village’ dat bijdraagt aan een goede toekomst voor een kind. Hoe meer invalshoeken vertegenwoordigd zijn hoe meer actie er kan komen. Hoe beter kinderen zich ontwikkelen en hoe leuker opgroeien en opvoeden in Gorinchem wordt. Make it happen!

Oproep:

Hoe meer mensen hun steentje bijdragen, hoe succevoller het initiatief wordt. Wat is er nodig om positief te kunnen opvoeden voor ouders én kinderen, hoe zorgen we er voor vindbaar en bereikbaar te zijn, durven we bij elkaar aan te kloppen en wat is daar voor nodig.  Kun en wil je hieraan bijdragen vanuit professionele hoek of als ouder neem dan contact op. Opgeven of meer informatie via gorinchem@limonadebrigade.nl.

De Village organiseert twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst om met elkaar in verbinding te zijn en de handen ineen te blijven slaan voor de kinderen in Gorinchem.

Missie: Alle kinderen in Gorinchem krijgen de kans uit te groeien tot een krachtig mooi mens!

Op deze bijeenkomsten staat netwerken centraal met alle mensen in Gorinchem die leven en werken met kinderen. We wisselen ervaringen uit en kijken naar de concrete stappen die er gezet zijn of die we nog te zetten hebben.

It’s in your hands!