Sien Kinder- en Jongeren coaching

Sien Kinder- en Jongeren coaching is er voor kinderen (en hun ouders) die om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten en daardoor soms vast lopen in hun ontwikkeling.

Sien coacht kinderen en jongeren van acht tot achttien jaar. Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening en doorverwijzing van een huisarts is niet nodig.

 

 Sien kindercoaching begeleidt kinderen en jongeren en hun ouders bij o.a.:

– sociale vaardigheden

– sociaal emotionele problemen

– weerbaarheid

– rouwverwerking

– echtscheiding situaties 

Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing. We gaan kwaliteiten, talenten en mogelijkheden ontdekken. Zo bouwt een kind aan zijn/haar zelfvertrouwen en doet het zelfkennis op. Kinderen ontdekken dat ze veel meer in zich hebben dan ze zelf dachten.

De kracht van coaching is dat alle oplossingen en antwoorden in een kind zelf zitten. Sien helpt het kind hier bewust van te worden, volgt hen tijdens deze zoektocht en sluit aan bij hun belevingswereld. Daarbij geef ik ze een steuntje in de rug om stappen te zetten.

Contact:

info@siencoaching.nl

06-13324164

Specialisatie:

Mentale ontwikkeling

Website:

www.siencoaching.nl